C


Główny gmach UP

Wejście do głównego gmachu UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, UP - największa pod względem ilości studentów uczelnia pedagogiczna w kraju. Została powołana 1 maja 1946 jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna i podjął działalność dydaktyczną 25 października. Według rankingu uczelni wyższych "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" jest to najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Główny budynek uniwersytetu znajduje się przy ulicy Podchorążych 2 (Dzielnica V Krowodrza), a rektorem uczelni jest prof. dr hab. Michał Śliwa.

O uczelni[edytuj | edytuj kod]

Obecnie na Uniwersytecie Pedagogicznym studiuje ponad 18 000 studentów na 6 wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno - Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz Sztuki. Oferta edukacyjna Uniwersytetu obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe.

Proces kształcenia na Uniwersytecie Pedagogicznym, nieustannie modernizowany i dostosowywany do wymogów współczesnej edukacji sprawia, że Uczelnia posiada duży prestiż, co potwierdza pozycja lidera w rankingach uczelni pedagogicznych. Również w Naukowym Rankingu Uczelni Akademickich organizowanym przez tygodnik „Polityka” Uniwersytet Pedagogiczny zajął drugie miejsce według zmodyfikowanego indeksu Hirscha – wskaźnika oceniającego aktywność pracowników naukowych oraz jakość i efektywność cytowań ich publikacji.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m.in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m.in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). Warto dodać, iż Uczelnia została wyróżniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za drugi co do wysokości odsetek wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2010/2011, w stosunku do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w instytucji (obecnie Uczelnia współpracuje z 160 uczelniami partnerskimi w ramach programu Erasmus). Ponadto, atutem Uniwersytetu są multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe oraz doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne Na terenie Uniwersytetu działa 9 bibliotek, które posiadają jeden z najbogatszych księgozbiorów Krakowa.

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

  • 1946 - powstanie uczelni pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
  • 1954 - uzyskanie statusu szkoły wyższej
  • 1973 - nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Komisji Edukacji Narodowej
  • 1999 - zmiana nazwy na Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
  • 2008 - zmiana nazwy na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Uroczystości w uczelni[edytuj | edytuj kod]

  • 14 października - Dzień Edukacji Narodowej (rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej - 14 października 1773)
  • 11 maja - Święto Uczelni (ukonstytuowanie się Komitetu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej - 11 maja 1946)

Linki[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.