Uniwersytet Ekonomiczny (poprzednie nazwy: Wyższe Studium Handlowe, Akademia Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna) - państwowa szkoła wyższa. Jest trzecią co do wielkości uczelnią w Krakowie, a także największą pod względem liczby studentów uczelnią ekonomiczną w Polsce.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początkowo uczelnia działała jako prywatna (finansowana była ze składek członkowskich studentów). Powołana została 25 maja 1925 r. 1 października 1925 roku miała miejsce inauguracja pierwszego roku akademickiego. Początkowo zajęcia prowadzono w systemie trzyletnim, a następnie czteroletnim w lokalu przy ul. Kapucyńskiej 2. Po paru latach uczelnia przeniosła się do własnych budynków przy ul. Sienkiewicza.

1 września 1938 r. miała miejsce zmiana nazwy na Akademia Handlowa. Podczas wojny uczelnia została zamknięta, a jej profesorowie aresztowani i wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Po wyzwoleniu uczelnia wznowiła swoją działalność.

W 1950 roku Akademia Handlowa została upaństwowiona i zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

W 1952 roku nastąpiło przeniesienie siedziby uczelni do budynku dawnego schroniska dla chłopców Fundacji Aleksandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27.

W 1975 roku nastąpiła zmiana nazwy uczelni na Akademia Ekonomiczna.

Od 1992 roku AE podzielona była na trzy wydziały:

- Wydział Ekonomii (od 2003 roku Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych),

- Wydział Zarządzania,

- Wydział Towaroznawstwa.

W 2002 roku został utworzony czwarty Wydział Finansów. W tym samym roku została ukończona budowa budynku Biblioteki oraz wzniesiono Pawilon F i Pawilon dydaktyczno - sportowy.

6 lipca 2007 roku na wniosek Senatu AE, Sejm uchwalił ustawę zmieniającą nazwę uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Rektorzy[edytuj | edytuj kod]

Dyrektor Wyższego Studium Handlowego[edytuj | edytuj kod]

Rektorzy Akademii Handlowej[edytuj | edytuj kod]

Rektorzy Wyższej Szkoły Ekonomicznej[edytuj | edytuj kod]

Rektorzy Akademii Ekonomicznej[edytuj | edytuj kod]

Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego[edytuj | edytuj kod]

Wydziały i kierunki[edytuj | edytuj kod]

Na uczelni studiuje ok. 20 000 osób, w ramach pięciu wydziałów prowadzone są zajęcia na studiach I, II stopnia (a także do 2010 roku jednolitych magisterskich):

  • Wydziału Zarządzania (WZ) - kierunki: Analityka gospodarcza (planowana od roku akademickiego 2010/2011), Informatyka i Ekonometria, Informatyka stosowana (od roku akademickiego 2010/2011), Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie;&nbsp
  • Wydział Rozwoju Regionalnego w Dębicy - kierunek: Administracja;&nbsp
  • Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych - kierunki: Ekonomia, Europeistyka, Gospodarka i Administracja Publiczna, Socjologia (od roku akademickiego 2010/2011), Stosunki Międzynarodowe, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze;&nbsp
  • Wydział Finansów - kierunki: Finanse i Rachunkowość, Gospodarka Przestrzenna;&nbsp
  • Wydział Towaroznawstwa - kierunki:Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.


Przy uczelni działa także Krakowska Szkoła Biznesu, prowadząca liczne studia podyplomowe

Kampus[edytuj | edytuj kod]

Mapa kampusu UEK

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego znajduje się blisko skrzyżowania, u zbiegu ulicy Lubomirskiego i Rakowickiej.

Siedzibą Władz Uczelni i Wydziałów oraz administracji centralnej i wydziałowej jest Budynek Główny.

Ponadto uczelnia posiada także budynki przy ul. Rakowickiej 16, ul. Sienkiewicza (Wydział Towaroznawstwa), a także przy Rynku Głównym 30.

Zajęcia odbywają się także, w ośrodkach dydaktycznych w: Dębicy, Nowym Targu, Wadowicach, Tarnowie, Gorlicach, Jaśle i Kielcach.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.